Zece ani de la instituirea Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală

La data de 29 iulie 2011, la recomandarea experților europeni de asistența cărora Republica Moldova a beneficiat în cadrul evaluării sistemului național de protecție a proprietății intelectuale pe parcursul anilor 2009-2010, pe lângă Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a fost instituit Observatorul respectării drepturilor de proprietate intelectuală (în continuare – Observator).

Deși recomandarea experților europeni se rezuma la instituirea unui punct informațional cu referire la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI), managementul de vârf al AGEPI din acea perioadă a avut ambiția de a face mai mult – de a prelua cele mai bune practici europene și de a crea un ecosistem riguros de protecție și respectare a drepturilor de proprietate intelectuală asemeni celui existent în Uniunea Europeană (UE).

Astfel, la data de 29.07.2011, a fost instituit Observatorul, care este mai mult decât un simplu punct informațional, acesta reprezentând un adevărat for în cadrul căruia pot fi abordate și chiar soluționate subiecte legate de respectarea DPI.

Observatorul este un organ colegial, creat la inițiativa AGEPI, având în calitate de membri reprezentanți ai: Serviciului Vamal, Procuraturii, Ministerului Afacerilor Interne, Consiliului Concurenței, Agenției pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței etc.

Observatorul a fost creat în cadrul AGEPI promovând activități axate pe 4 direcţii prioritare:

  • monitorizarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală,
  • instruirea și promovarea conceptelor de proprietate intelectuală,
  • colaborarea cu instituții/organizații de drept public și privat în domeniul respectări drepturilor de proprietate intelectuală,
  • exercitarea funcțiilor Centrului de notificare şi informare a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (TRIPS).

Pe parcursul celor 10 ani de activitate pe platforma Observatorului au fost promovate trei campanii naționale în vederea sensibilizării populației cu privire la efectele negative ale fenomenelor de contrafacere și piraterie, au fost editate nouă rapoarte naționale privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, au fost organizate numeroase evenimente naționale și internaționale în scopul sporirii respectului pentru proprietatea intelectuală, a fost instituită Platforma informațională în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală, care permite îmbunătățirea comunicării şi coordonării interinstituționale prin automatizarea procesului de colectare și transmitere a datelor relevante procesului de aplicare a mecanismelor de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile implicate în domeniu, și anume AGEPI, Serviciul Vamal, Procuratura, Inspectoratul General al Poliției din cadrul MAI, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești din cadrul Ministerului Justiției, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței etc.

 Mai multe informații cu referire la activitățile Observatorului le găsiți pe site-ul acestuia: http://observatorpi.md/.