Simpozionul „Lecturi AGEPI” 2023: Dezbateri privind evoluțiile și provocările în domeniul PI

Pe 27 aprilie 2023, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a organizat, în format online, cea de-a 24-a ediție a Simpozionului științifico-practic anual „Lecturi AGEPI”. Evenimentul s-a încadrat în seria de manifestări dedicate Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale, marcată anual pe data de 26 aprilie. Femeile și proprietatea intelectuală: Accelerarea inovației și a creativității este genericul Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale din 2023.

La Simpozion au participat specialiști care activează în domeniul proprietăţii intelectuale (PI), cât și reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor din sfera științei și inovării, ai autorităților administraţiei publice centrale cu responsabilități în domeniul asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală, mandatari autorizați și consilieri în proprietate intelectuală, inventatori, profesori, studenți, masteranzi și alte persoane interesate.

Evenimentul a constituit un bun prilej de promovare a noilor evoluții din domeniul proprietății intelectuale, de realizare a schimburilor de experiență, informații și bune practici, identificare a noilor perspective pentru gestionarea eficientă a celor mai mari provocări în materie de proprietate intelectuală.

Evenimentul a fost deschis de către Directorul general al AGEPI, Eugeniu Rusu, care a menționat că: „Simpozionul științifico-practic anual „Lecturi AGEPI” reprezintă un eveniment important pentru dezvoltarea și promovarea proprietății intelectuale în Republica Moldova. Este o oportunitate unică pentru experți din diferite domenii de a se întâlni, de a discuta problemele actuale și de a identifica soluții și strategii inovatoare pentru a promova și proteja proprietatea intelectuală în țara noastră. AGEPI este gata să sprijine toate eforturile depuse în acest sens și să susțină dezvoltarea acestui important domeniu”.

Pe parcursul Simpozionului, au fost prezentate 18 comunicări axate pe domeniul proprietății intelectuale și domeniile adiacente. Au fost abordate tematici relevante domeniului proprietății intelectuale, inclusiv protecția drepturilor de PI și procedurile de acordare a acestora, asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, practica judiciară în soluționarea conflictelor în domeniul PI, aspectele economice ce țin de evaluarea și gestionarea obiectelor de proprietate intelectuală, instrumentele moderne de valorificare și promovare a proprietății intelectuale etc.