Republica Moldova a participat la evenimentele din Georgia axate pe asigurarea respectării drepturilor de PI

În perioada 24-27 iulie 2023, în orașul Batumi, Georgia, a avut loc o serie de evenimente dedicate asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI). Aceste evenimente au fost organizate de Programul de Dezvoltare a Dreptului Comercial (CLDP) din cadrul Departamentului de Comerț al Statelor Unite ale Americii, în colaborare cu Centrul Național de Proprietate Intelectuală din Georgia (SAKPATENTI). Scopul acestor activități a fost de a promova dialogul între sectorul public și cel privat în lupta împotriva contrafacerii și pirateriei, precum și de a identifica și aborda provocările cu care se confruntă atât sectorul public, cât și sectorul privat în acest domeniu important.

În cadrul evenimentelor, Republica Moldova a fost reprezentată de o delegație condusă de Eugeniu Rusu, Director general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Natalia Mogol, Directoare generală adjunctă a AGEPI, Luminița Bodarev, consultantă superioară, Secția asistență juridică și înregistrare contracte AGEPI, Sergiu Dărănuță, Șef al Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor și Vasile Țigănescu, Șef al Secției Echipe Mobile Nord din cadrul Direcției Investigare Fraude Vamale, Serviciul Vamal.

Evenimentele au inclus:

1.   Conferința anuală internațională cu genericul “Georgia împotriva contrafacerii și pirateriei”

În perioada 24-25 iulie, s-a desfășurat cea de-a 7-a ediție a Conferinței internaționale “Georgia împotriva contrafacerii și pirateriei”. Scopul principal al acestei conferințe de două zile a fost de a spori dialogul între experți internaționali, autorități guvernamentale relevante și alte persoane interesate din Georgia și regiunea învecinată, pentru a împărtăși experiențe și a discuta provocările cu care se confruntă atât sectorul public, cât și sectorul privat în combaterea contrafacerii și pirateriei.

În deschiderea conferinței, oficialii georgieni au subliniat importanța dialogului dintre instituțiile implicate în asigurarea respectări drepturilor atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Oficialii au menționat și importanța stabilirii unor mecanisme eficiente de schimb de date și cooperare între instituții corespondente din diferite state, luând în calcul faptul că fenomenele contrafacerii și pirateriei afectează grav economiile la scară internațională.

Reprezentantul CLDP, Skip Mark, a menționat despre necesitatea ridicării gradului de conștientizare a pericolelor pe care le comportă contrafacerea și pirateria, dar și despre necesitatea ajustării instrumentelor utilizate pentru contracararea acestora, în special reieșind din evoluția tehnologiilor informaționale.

În cadrul conferinței au fost prezentate și principalele realizări și provocări cu care se confruntă Republica Moldova în domeniul asigurării respectării DPI. În special au fost subliniate acțiunile întreprinse de autoritățile membre ale Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală din Republica Moldova și anume: AGEPI, Inspectoratul General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Procuratura Generală, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor și Consiliul Concurenței, întru prevenirea, constatarea și contracararea încălcărilor DPI, dar și provocările legate de insuficiența resurselor, inclusiv umane, durata examinării dosarelor în instanțe, insuficiența conștientizării pericolelor pe care le prezintă produsele contrafăcute și piratate, dar și necesitatea educării respectului pentru proprietatea intelectuală în societatea moldovenească. 

2.   Grup de lucru la nivel de experți în proprietate intelectuală

Pe 26 iulie, a avut loc a doua întâlnire a Grupului de lucru la nivel de experți în proprietate intelectuală, facilitată de Programul CLDP. Obiectivul acestui grup de lucru este de a identifica provocările comune pentru asigurarea respectării DPI și de a dezvolta recomandări pentru cooperarea regională între țările din Caucaz și Europa de Est. Prin promovarea unei mai mari armonizări și cooperări în regiune, se urmărește îmbunătățirea eficienței regionale în utilizarea proprietății intelectuale și dezvoltarea comercializării acesteia în conformitate cu standardele internaționale. Grupul de lucru s-a concentrat asupra Armeniei, Azerbaidjanului, Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei, pentru a aborda specificul și nevoile acestor state în ceea ce privește proprietatea intelectuală.

Urmare discuțiilor s-a decis organizarea la Chișinău, în decembrie curent, a unui eveniment regional de instruire dedicat reprezentanților autorităților responsabile de asigurarea respectării DPI, precum și continuarea eforturilor de identificare a soluțiilor optime pentru îmbunătățirea cooperării regionale pe dimensiunea proprietății intelectuale.

3.   Forumul Trans-Caspic privind proprietatea intelectuală

Pe 27 iulie, a avut loc Forumul Trans-Caspic privind proprietatea intelectuală. Acest eveniment de o zi a reunit reprezentanți ai sectorului public din Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală pentru a explora succesele și provocările în asigurarea respectării DPI în regiunea extinsă. Forumul a promovat schimbul de informații prin intermediul prezentării unor rapoarte referitoare la legislația și reglementările privind proprietatea intelectuală, procedurile de identificare, urmărire și confiscare a bunurilor contrafăcute, experiențele cu platformele online/digitale și provocările cu care se confruntă autoritățile de aplicare a legii în lupta împotriva contrafacerii și pirateriei.