Legislație Națională

Legile Republicii Moldova

Nr. Denumirea Documentul
1. Legea nr. 114 din 03.07.2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală Monitorul Oficial 282-289/600 din 26.09.2014
2. Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe Monitorul Oficial 191-193/630 din 01.10.2010
3. Legea nr. 1459 din 14.11.2002 cu privire la difuzarea exemplarelor de opere și fonograme Monitorul Oficial 11-13/42 din 31.01.2003
4. Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor Monitorul Oficial 99-101/362 din 06.06.2008
5. Legea nr. 161 din 12.07.2007 privind protecția desenelor și modelelor industriale Monitorul Oficial 136-140/577 din 31.08.2007
6. Legea nr. 66 din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate Monitorul Oficial 134-137/527 din 25.07.2008
7. Legea nr. 50 din 07.03.2008 privind protecția invențiilor Monitorul Oficial 117-119/455 din 04.07.2008
8. Legea nr. 39 din 29.02.2008 privind protecția soiurilor de plante Monitorul Oficial 99-101/364 din 06.06.2008
9. Legea nr. 655 din 29.10.1999 privind protecția topografiilor circuitelor integrate Monitorul Oficial 1-4/ 04 din 06.01.2000
10. Legea nr. 101 din 12.06.2014 pentru aprobarea simbolurilor naționale asociate indicațiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate și specialităților tradiționale garantate Monitorul Oficial nr.209-216/447 din 25.07.2014
11. Legea nr. 1100 din 30.06.2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice Monitorul Oficial 130-132/917 din 19.10.2000
12. Legea viei și vinului nr. 57 din 10.03.2006 Monitorul Oficial 75-78/314 din 19.05.2006
13. Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor Monitorul Oficial 126-131/507 din 27.06.2003
Republicat:
Monitorul Oficial nr.176-181/513 din 21.10.2011
14. Legea nr. 989 din 18.04.2002 cu privire la activitatea de evaluare Monitorul Oficial nr.102/773 din 16.07.2002
15. Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20.07.2000, art. 301-308, cap. XII Monitorul Oficial nr.160-162/1201 din 23.12.2000
Republicat: Monitorul Oficial, ediţie specială din 01.01.2007, pag.103
16. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002, art. 185-1, 185-2, 185-3, 246-1, 246-2 Monitorul Oficial nr.128-129/1012 din 13.09.2002
Republicat: Monitorul Oficial nr.72-74/195 din 14.04.2009
17. Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002, Cartea întâi - Dispoziții generale (art. 8 alin. (2) lit. e), 21 alin. (2) lit. b), Cartea a doua – Drepturile reale (art. 301, 470 alin. (2) lit.f)), Cartea a treia – Obligațiile (art. 925 alin. (1) lit. d), art.1171-1178 Franchisingul, Cartea a cincea - Dreptul Internațional privat (art.1607) Monitorul Oficial nr.82-86/661 din 22.06.2002
Republicat: Monitorul Oficial nr.66-75/132 din 01.03.2019
18. Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003 (Partea specială), art. 275 pct. 6), art. 276 Monitorul Oficial nr.104-110/447 din 07.06.2003
Republicat: Monitorul Oficial nr.248-251/699 din 05.11.2013
19. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30.05.2003, art. 33 alin. (3-1) , 85 alin. (1) lit. a) poz. doi, lit. j), 127-1, 127-2, 127-3, 460 alin. (1) lit. j), alin. (2), 33-1 Monitorul Oficial nr.111-115/451 din 12.06.2003
ultima republicare: Monitorul Oficial nr.285-294/436 din 03.08.2018
20. Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008, art. 96-103, 283, 400 Monitorul Oficial nr.3-6/15 din 16.01.2009
Republicat: Monitorul Oficial nr.78-84/100 din 17.03.2017

Hotărârile Guvernului

Nr. Denumire Documentul
1. Hotărârea Guvernului  nr.  721 din 30.09.2020 cu privire la Platforma informațională în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală Monitorul Oficial 272-277 art. 885 din 23.10.2020
2. Hotărârea Guvernului  nr.  880 din 22.11.2012 cu privire la Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020 Monitorul Oficial 245-247/ 951 din 30.11.2012
3. Hotărârea Guvernului nr. 375 din 25.04.2018 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020 Monitorul Oficial 133-141/417 din 27.04.2018
4. Hotărârea Guvernului nr. 489 din 29.03.2008 cu privire la Comisia națională pentru proprietatea intelectuală Monitorul Oficial nr.72-73/476 din 08.04.2008
5. Hotărârea Guvernului nr. 257 din 02.04.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală Monitorul Oficial nr.69-71/311 din 10.04.2009
6. Hotărârea Guvernului nr. 987 din 21.11.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Arbitrajului specializat în domeniul proprietății intelectuale şi procedura arbitrală Monitorul Oficial nr.411-420/1098 din 24.11.2017
7. Hotărîrea Guvernului nr. 184 din 16.04.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de mediere în domeniul proprietății intelectuale și procedura de mediere Monitorul Oficial nr.98-101/210 din 24.04.2015
8. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 783 din 30.06.2003 cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală Monitorul Oficial nr.138-140/830 din 08.07.2003
9. Hotărârea Guvernului nr. 744 din 20.06.2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de producere, eliberare și aplicare a marcajelor de control pe exemplarele de opere și fonograme și Regulamentului cu privire la modul de înregistrare în Registrul de stat al titularilor marcajelor de control Monitorul Oficial  nr.134/805 din 01.07.2003
10. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 644 din 19.07.2010 cu privire la desemnarea autorităților competente abilitate cu atribuții și responsabilități referitoare la produsele cu denumiri de origine și indicații geografice și la specialitățile tradiționale garantate și a autorităților competente responsabile de controalele oficiale privind conformitatea acestor produse Monitorul Oficial nr.129-130/729 din 27.07.2010
11. Hotărârea Guvernului nr. 1441 din 19.12.2006 cu privire la aprobarea Concepției sistemului informațional automatizat "Registrul de stat al circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice" Monitorul Oficial 199-202/1543 din 29.12.2006
12. Hotărârea Guvernului nr. 1300 din 31.12.98 despre aprobarea Regulamentului cu privire la sistarea fabricării şi (sau) comercializării (executării, prestării) produselor (proceselor, serviciilor) nestandardizate, de calitate inferioară, retragerea din circulaţie a produselor falsificate şi nimicirea produselor (proceselor, serviciilor) ce prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor şi pentru mediul ambiant Monitorul Oficial 5-6/49 din 21.01.1999
13. Hotărârea Guvernului nr. 915 din 26.07.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale Monitorul Oficial nr. 247-255/999 din 05.08.2016
14. Hotărârea Guvernului nr. 1144 din 03.11.2005 cu privire la aprobarea Concepției sistemului de administrare a riscurilor în Serviciul Vamal Monitorul Oficial 151-153/1231 din 11.11.2005