Legislație Internațională

Convenții, aranjamente, tratate - internaționale

Nr Denumirea Documentul
1 Convenția pentru instituirea Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale Data întrării în vigoare pentru RM: 25.12.1991 (Hotărîrea Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993)
2 Convenția de la Paris pentru Protecția Proprietății Industriale Data întrării în vigoare pentru RM: 25.12.1991 (Hotărîrea Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993)
3 Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor Data întrării în vigoare pentru RM: 25.12.1991 (Hotărîrea Parlamentului nr. 1624-XII din 26 octombrie 1993)
4 Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor (PCT) Data întrării în vigoare pentru RM: 25.12.1991 (Hotărîrea Parlamentului nr. 1624-XII din 26 octombrie 1993)
5 Tratatul de la Budapeșta privind recunoașterea internațională a depozitului de microorganisme în scopul asigurării protecției lor prin brevete Data întrării în vigoare pentru RM: 25.12.1991 (Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 229 din 30 decembrie 1993)
6 Tratatul de la Nairobi privind protecția simbolului olimpic Data întrării în vigoare pentru RM: 25.12.1991 (Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 229 din 30 decembrie 1993)
7 Aranjamentul de la Haga privind depozitul internațional de desene și modele industriale Data întrării în vigoare pentru RM: 14.03.1994 (Decretul Presedintelui Republicii Moldova nr. 229 din 30 decembrie 1993)
8 Tratatul privind dreptul mărcilor (TLT) Data întrării în vigoare pentru RM: 01.08.1996 (Hotărîrea Parlamentului nr. 614-XIII din 27 octombrie 1995)
9 Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor Data întrării în vigoare pentru RM: 16.03.2009 (Legea Republicii Moldova nr. 214-XVI din 23 octombrie 2008)
10 Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor Data întrării în vigoare pentru RM: 01.12.1997 (Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1252-XIII din 10 iulie 1997)
11 Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor Data întrării în vigoare pentru RM: 01.12.1997 (Hotărîrea Parlamentului nr. 1251-XIII din 10 iulie 1997)
12 Aranjamentul de la Viena privind instituirea clasificarii internaționale a elementelor figurative ale mărcilor Data întrării în vigoare pentru RM: 01.12.1997 (Hotărîrea Parlamentului 1250-XIII din 10 iulie 1997)
13 Aranjamentul de la Locarno privind instituirea clasificării internaționale a desenelor și modelelor industriale Data întrării în vigoare pentru RM: 01.12.1997 (Hotărîrea Parlamentului nr. 1249-XIII din 10 iulie 1997)
14 Aranjamentul de la Strasbourg privind clasificarea internațională de brevete Data întrării în vigoare pentru RM: 01.09.1998 (Hotărîrea Parlamentului nr. 1248-XIII din 10 iulie 1997)
15 Convenția internațională pentru protecția noilor soiuri de plante Data întrării în vigoare pentru RM: 28.10.1998
16 Aranjamentul de la Madrid privind sancţiunile pentru indicaţiile false sau înşelătoare de provenienţă a produselor Data întrării în vigoare pentru RM: 26.07.2001 (Legea Republicii Moldova nr. 1330-XIV din 27 octombrie 2000)
17 Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs) Data întrării în vigoare pentru RM: 26.07.2001 (Legea Republicii Moldova nr. 218-XV din 01 iunie 2001)
18 Tratatul privind dreptul brevetelor (PLT) Data întrării în vigoare pentru RM: 28.04.2005 (Legea Republicii Moldova nr. 433-XV din 27 iulie 2001)
19 Aranjamentul de la Lisabona privind protecția indicațiilor locului de origine a produselor și înregistrarea lor internațională Data întrării în vigoare pentru RM: 05.04.2001 (Legea Republicii Moldova nr. 1328-XIV din 27 octombrie 2000)
20 Convenția de la Berna privind protecția operelor literare și artistice Data întrării în vigoare pentru RM: 02.11.1995 (Hotărîrea Parlamentului nr.511-XIII din 22 iunie 1995)
21 Convenția internațională pentru ocrotirea drepturilor interpreților, a producătorilor de fonograme și a organizațiilor de difuziune, semnată la Roma Data întrării în vigoare pentru RM: 05.12.1995 (Hotărîrea Parlamentului nr.510-XIII din 22 iunie 1995)
22 Convenția Mondială cu privire la drepturile de autor Data întrării în vigoare pentru RM: 27.05.1973 (Hotărîrea Parlamentului nr.1318-XII din 02 martie 1993)
23 Convenția privind protecția producătorilor de fonograme împotrivă reproducerii neautorizate a fonogramelor lor, semnată la Geneva Data întrării în vigoare pentru RM: 17.07.2000 (Hotărîrea Parlamentului nr.796-XIV din 10 februarie 2000)
24 Acordul O.M.P.I. privind dreptul de autor Data întrării în vigoare pentru RM: 06.03.2002 (Hotărîrea Parlamentului nr.1452-XIII din 28 ianuarie 1998)
25 Acordul O.M.P.I. cu privire la interpretări și fonogramele, semnat la Geneva Data întrării în vigoare pentru RM: 20.05.2002 (Hotărîrea Parlamentului nr.1452-XIII din 28 ianuarie 1998)
26 Tratatul de la Beijing privind interpretările și execuțiile audiovizuale Data întrării în vigoare pentru RM: 28.05.2015 (Legea nr. 118 din 28.05.2015)
27 Tratatul de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu alte dificultăţi de citire a materialelor imprimate Data întrării în vigoare pentru RM: 12.01.2018 (Legea nr. 240 din 23.11.2017)

Convenții, aranjamente, tratate - regionale

Nr Denumirea Documentul
1 Convenția pentru instituirea Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale Data întrării în vigoare pentru RM: 01.11.2015
2 Acord intre RM și UE cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare Data întrării în vigoare pentru RM: 01.04.2013 (Legea Republicii Moldova nr.317 din 27.12.2012)
3 Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul RM și OMPI privind cooperarea în domeniul proprietății intelectuale Data întrării în vigoare pentru RM: 15.03.2013 (Hotărîrea Guvernului nr.110 din 07 februarie 2013)
4 Acord între Guvernul Republicii Moldova și Organizația Eurasiatică de Brevete privind protecția juridică a invențiilor pe teritoriul Republicii Moldova după denunțarea de catre Republica Moldova a Convenției eurasiatice de brevete Data întrării în vigoare pentru RM: 03.12.2012 (Hotărîrea Guvernului Nr. 618 din 17.08.2012)
5 Convenția Euroasiatică privind Brevetele (*denunţarea a întrat în vigoare la 26.04.2012) Data întrării în vigoare pentru RM: 16.02.1996 (Hotărîrea Parlamentului nr. 615-XIII din 27 octombrie 1995 *abrogată prin Legea nr. 78 din 21.04.2011 pentru denunţarea Convenţiei eurasiatice privind brevetele)
6 Decizia Consiliului șefilor de guverne al CSI privind Planul de acțiuni pentru combaterea infracțiunilor în domeniul PI, în sprijinul etapelor de realizare a Strategiei de dezvoltare economică a CSI pîna în anul 2020 Data întrării în vigoare pentru RM: 02.03.2012 (Hotărîrea Guvernului nr. 120 din 23.02.2012)
7 Acordul privind crearea de către statele membre ale CSI al CD-ROM-ului comun (produs informațional regional) Data întrării în vigoare pentru RM: 22.05.2001
8 Acordul privind colaborarea în domeniul protecției juridice și apărării proprietății intelectuale și crearea Consiliului Interstatal pentru problemele protecției juridice și apărării proprietății intelectuale, semnat la Sankt Petersburg Data întrării în vigoare pentru RM: 24.09.2011 (Hotărîrea Guvernului nr. 442 din 16.06.2011)
9 Hotărîrea Consiliului șefilor de guverne al Comunității Statelor Independente cu privire la Regulile controlului vamal asupra trecerii peste frontiera vamală a mărfurilor ce contin obiecte ale proprietății intelectuale, semnată la Moscova Data întrării în vigoare pentru RM: 29.08.2002 (Hotărîrea Guvernului nr.1094 din 19.08.2002)
10 Acordul privind colaborarea în domeniul protecției dreptului de autor și a drepturilor conexe, semnat la Moscova Data întrării în vigoare pentru RM: 09.04.1999 (Hotărîrea Parlamentului nr.206-XIV din 25 noiembrie 1998)
11 Acordul privind măsurile de prevenire și combatere a utilizării mărcilor și indicațiilor geografice false, semnat la Minsk Data întrării în vigoare pentru RM: 03.01.2002 (Hotărîrea Guvernului nr. 1332 din 3 decembrie 2001)
12 Acordul privind asigurarea reciprocă a întegrității secretelor interstatale în domeniul protecției juridice a invențiilor Data întrării în vigoare pentru RM: 03.01.2002 (Hotărîrea Guvernului nr. 1331 din 3 decembrie 2001)
13 Memorandumul de înţelegere Între AGEPI şi OSIM cu privire la accelerarea procedurii de brevetare