Comitetul consultativ al OMPI în domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuală

În perioada 31 august – 2 septembrie, în cadrul Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI), și-a desfășurat activitatea cea de-a XV-a sesiune a Comitetului consultativ în domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuală, în format hibrid.

La eveniment au participat în jur de 90 de reprezentanți din statele membre ale OMPI, precum şi delegați ai unor organizaţii internaţionale şi naţionale, guvernamentale și non-guvernamentale. Republica Moldova a asigurat participarea sa la Comitetul consultativ în domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuală, în format online.

În conformitate cu agenda de lucru, au fost abordate mai multe subiecte de interes prioritar, în special axându-se pe noile măsuri de combatere a pirateriei în industria jocurilor video, inițiativele naționale de combatere a pirateriei, rolul sistemului de nume de domeniu și al operatorilor săi în aplicarea online a drepturilor de autor, activități de conștientizare și campanii strategice ca mijloc de consolidare a respectului pentru proprietatea intelectuală și noile tehnologii în aplicarea PI.

Participanții la Comitet au evidențiat importanța unor astfel de întâlniri, schimburi de experiență și discuții pe marginea aspectelor practice legate de protecția și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, precum și sensibilizarea societății cu referire la lupta cu contrafacerea și pirateria în mediul online, deoarece asigurarea respectării efective a drepturilor de PI constituie un aspect definitoriu al creșterii economice, al protecției sănătății și siguranței cetățenilor.

Comitetul consultativ în domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuală a fost înfiinţat de Adunările Generale OMPI cu scopul de a crea o platformă de comunicare și asistenţă pentru organizaţiile publice și private în problema combaterii fenomenelor de contrafacere și piraterie, coordonării programelor de formare naţionale și regionale pentru toate părţile interesate și schimbului de informaţii cu privire la aspectele legate de aplicarea legii privind respectarea drepturilor de PI.

Detalii despre eveniment, vedeți aici https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=55207