Comitet consultativ al OMPI privind noile măsuri de combatere a pirateriei şi contrafacerii pe internet

Pe 21 septembrie, în cadrul Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI), și-a desfășurat activitatea Comitetul consultativ în domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuală, dialog online. În condițiile pandemiei de COVID-19, evenimentul s-a desfășurat în format hibrid.

La şedinţă au participat reprezentanți din statele membre ale OMPI, precum şi delegați ai unor organizaţii internaţionale şi naţionale, guvernamentale și non-guvernamentale. Republica Moldova a fost reprezentată în cadrul acestui Comitet de către Eugeniu Rusu, Director general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Președintele Observatorului de proprietate intelectuală (PI), Natalia Mogol, Director general adjunct al AGEPI, Ecaterina Popa, secretarul Observatorului PI și Eliza Botnari, consilierul Directorului general.

În conformitate cu agenda de lucru, participanții la Comitetul consultativ al OMPI au abordat mai multe subiecte de interes prioritar, în special axându-se pe noile măsuri de combatere a pirateriei şi contrafacerii pe internet. Reprezentanții Chinei au prezentat ultimele evoluții în materie de combatere a acestor fenomene în mediul online. De asemenea, participanții au fost informați despre noua abordare a Germaniei în combaterea infracțiunilor pe internet, experiența Filipinelor în domeniul protecției proprietății intelectuale în comerțul digital și acțiunile Federației Ruse privind combaterea răspândirii conținutului piratat pe internet. Evoluțiile privind aplicarea online a proprietății intelectuale în Grupul statelor europene și baltice a fost un alt subiect discutat în cadrul Comitetului.

În final, participanții la Comitet au evidențiat importanța unor astfel de întâlniri, schimburi de experiență și discuții pe marginea aspectelor practice legate de protecția și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, precum și sensibilizarea societății cu referire la lupta cu contrafacerea și pirateria în mediul online, deoarece asigurarea respectării efective a drepturilor de PI constituie un aspect definitoriu al creșterii economice, al protecției sănătății și siguranței cetățenilor.