Centrul de Notificare al OMC

Informarea Organizaţiei Mondiale a Comerţului privind implementarea Acordului TRIPs:

  • notificarea OMC despre modificările cadrului juridic naţional;
  • furnizarea informaţiilor şi documentelor relevante membrilor OMC, agenţilor economici din Republica Moldova sau din statele membre ale OMC;
  • gestionarea bazei de date privind cadrul juridic național