A fost semnat Ordinul interinstituțional cu privire la activitatea Observatorului respectării drepturilor de PI

La data de 19 octombrie curent, în incinta Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), a fost semnat Ordinul interinstituțional cu privire la activitatea Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală (în continuare - Observator). Documentul a fost agreat și semnat de către administrația autorităților publice responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală (PI) din Republica Moldova și anume: Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Inspectoratul General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Procuratura Generală, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor și Consiliul Concurenței.

În deschiderea ședinței, Eugeniu Rusu, Directorul general al AGEPI și președintele Observatorului, a reiterat importanța semnării Ordinului interinstituțional prin care a fost aprobată Componența nominală și Regulamentul de funcționare a Observatorului,  exprimîndu-și speranța unei colaborări și mai intense între instituțiile membre în scopul monitorizării respectării drepturilor de PI, instruirii şi promovării conceptelor de proprietate intelectuală și colaborării cu alte organizații/titulari de drepturi.

Regulamentul de funcționare a Observatorului, conține prevederile despre structura și componența acestuia, atribuțiile, drepturile și modul de activitate a Observatorului.

Observatorul respectării drepturilor de proprietate intelectuală activează în cadrul AGEPI din anul 2011. Scopul creării acestuia a fost asigurarea schimbului de informații dintre autoritățile responsabile de monitorizarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, dar și elaborarea unor rapoarte, studii analitice şi statistice în domeniu. Totodată, Observatorul exercită funcțiile Centrului de notificare a Organizației Mondiale a Comerțului privind implementarea Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (TRIPs).  Elaborarea și aprobarea Ordinului interinstituțional a fost una din prioritățile Observatorului respectării drepturilor de PI pentru anul 2022.