A fost publicat Raportul național privind respectarea drepturilor de PI pentru anul 2020

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) anunță lansarea Raportului național privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) în Republica Moldova pentru anul 2020.

Raportul este elaborat de Observatorul respectării drepturilor de proprietate intelectuală  cu suportul informațional al autorităților publice din Republica Moldova responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, și anume: Serviciul Vamal, Ministerul Afacerilor Interne, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, Procuratura și Consiliul Concurenței.

Raportul conține date statistice și analitice relevante privind activitatea organelor de drept în lupta împotriva încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală, dar și informații privind evoluțiile legislative și instituționale în domeniul vizat. De asemenea, publicația reflectă cele mai importante acțiuni întreprinse de către autoritățile publice din Republica Moldova pe parcursul anului 2020, în vederea sporirii gradului de conștientizare publică cu privire la riscurile pe care le comportă fenomenele de contrafacere și piraterie.

Conform cifrelor raportate de Serviciul Vamal, pe parcursul anului 2020, organul vamal a înregistrat 98 de cazuri de ridicare a unor loturi de mărfuri, susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală, ceea ce constituie 7 105 080 de unităţi de marfă, în valoare de peste 6 milioane de lei.

Menționăm că, în contextul situaţiei epidemiologice din Republica Moldova, având în vedere deciziile Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică cu privire la instituirea unui regim special de activitate, pentru anul 2020 se atestă o diminuare a numărului de controale și măsuri realizate de poliție în vederea prevenirii și combaterii contravenţiilor în domeniul PI.

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței raportează pentru anul 2020 ridicarea de produse contrafăcute în valoare totală de 266 088 de lei (în anul 2019 valoarea totală a acestora s-a ridicat la 405 309 lei), iar Procuratura a emis procese-verbale de ridicare a produselor contrafăcute care însumează 1 115 224,36 de lei (în creștere față de anul 2019 când valoarea totală a constituit 947 000 de lei).

Asigurarea protecției și respectării drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă un parametru esențial al progresului în domeniul cercetării, inovării şi ocupării forţei de muncă. Acest Raport național este elaborat pentru a asigura continuitatea colectării și sistematizării datelor despre respectarea DPI, dar și pentru a încuraja comunitatea să devină partenerii noștri în combaterea pirateriei și contrafacerii.

Raportul național privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală poate fi consultat la următoarea adresă: http://observatorpi.md/raport-national/.

Raportul este elaborat anual începând cu anul 2012. Publicarea raportului se încadrează în eforturile autorităților publice de a dezvolta un sistem echilibrat de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală.