Legislație Națională

 • Legile Republicii Moldova

  Nr. Denumirea Documentul
  1 114/03.07.2014 Legea cu privire la Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
  Monitorul Oficial 282-289/600, 26.09.2014
  Link
  2 139/02.07.2010 Lege privind dreptul de autor și drepturile conexe
  Monitorul Oficial 191-193/630, 01.10.2010
  Link
  3 1459/14.11.2002 Lege cu privire la difuzarea exemplarelor de opere și fonograme
  Monitorul Oficial 11-13/42, 31.01.2003
  Link
  4 38/29.02.2008 Lege privind protecția mărcilor
  Monitorul Oficial 99-101/362, 06.06.2008
  Link
  5 161/12.07.2007 Lege privind protecția desenelor și modelelor industriale
  Monitorul Oficial 136-140/577, 31.08.2007
  Link
  6 66/27.03.2008 Lege privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine ți specialitpților tradiționale garantate
  Monitorul Oficial 134-137/527, 25.07.2008
  Link
  7 50/07.03.2008 Lege privind protecția invențiilor
  Monitorul Oficial 117-119/455, 04.07.2008
  Link
  8 39/29.02.2008 Lege privind protecția soiurilor de plante
  Monitorul Oficial 99-101/364, 06.06.2008
  Link
  9 1100/30.06.2000 Lege cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice
  Monitorul Oficial 130-132/917, 19.10.2000
  Link
  10 105/13.03.2003 Lege privind protecția consumatorilor
  Monitorul Oficial 126-131/507, 27.06.2003
  Link
  11 57/10.03.2006 Legea viei și vinului
  Monitorul Oficial 75-78/314, 19.05.2006
  Link
  12 420/22.12.2006 Lege privind activitatea de reglementare tehnică
  Monitorul Oficial 36-38/141, 16.03.2007
  Link
  13 119/22.04.2004 Lege cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți
  Monitorul Oficial 100-103/510, 25.06.2004
  Link
  14 1149/20.07.2000 Codul vamal al Republicii Moldova
  Monitorul Oficial 160-162/1201, 23.12.2000
  Link
  15 218/24.10.2008 Codul contravențional al Republicii Moldova
  Monitorul Oficial 3-6/15, 16.01.2009
  Link
  16 985/18.04.2002 Codul penal al Republicii Moldova (in vigoare din 24.05.2009, republicat)
  Monitorul Oficial 128-129/1012, 13.09.2002
  Link
 • Hotărârile Guvernului

  Nr. Denumire Document
  1 489/29.03.2008 Hotărâre cu privire la Comisia nationala pentru proprietatea intelectuala
  Monitorul Oficial 72-73/476, 08.04.2008
  Link
  2 1222/10.10.2003 Hotărâre despre instituirea Comisiei interdepartamentale de control pentru asigurarea securității asistenței farmaceutice și contracararea importului ilicit de medicamente
  Monitorul Oficial 218-220/1276, 24.10.2003
  Link
  3 744/20.06.2003 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de producere, eliberare și aplicare a marcajelor de control pe exemplarele de opere și fonograme și Regulamentului cu privire la modul de inregistrare în Registrul de stat al titularilor marcajelor de control Link
  4 5/14.01.2008 Hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei Naționale in domeniul protecției consumatorilor pentru perioada 2008-2012
  Monitorul Oficial 14-15/76, 22.01.2008
  Link
  5 886/06.08.2007 Hotărâre cu privire la aprobarea Politicii Naționale de Sănătate
  Monitorul Oficial 127-130/931, 17.08.2007
  Link
  6 1149/05.10.2006 Hotărâre cu privire la Strategia de dezvoltare a industriei pe perioada pînă în anul 2015
  Monitorul Oficial 164-167/1243, 20.10.2006
  Link
  7 1441/19.12.2006 Hotărâre cu privire la aprobarea Concepției sistemului informațional automatizat "Registrul de stat al circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice"
  Monitorul Oficial 199-202/1543, 29.12.2006
  Link
  8 1144/03.11.2005 Hotărâre cu privire la aprobarea Concepției sistemului de administrare a riscurilor în Serviciul Vamal
  Monitorul Oficial 151-153/1231, 11.11.2005
  Link
  9 936/09.12.2011 Hotărâre privind crearea Agenției pentru protecția Consumatorilor și aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale acesteia
  Monitorul Oficial 222-226/1022, 16.12.2011
  Link
  10 1252/01.12.2005 Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale Agenției Medicamentului
  Monitorul Oficial 168-171/1369, 16.12.2005
  Link
  11 1300/31.12.98 Hotărâre despre aprobarea Regulamentului cu privire la sistarea fabricării şi (sau) comercializării (executării, prestării) produselor (proceselor, serviciilor) nestandardizate, de calitate inferioară, retragerea din circulaţie a produselor falsificate şi nimicirea produselor (proceselor, serviciilor) ce prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor şi pentru mediul ambiant
  Monitorul Oficial 5-6/49, 21.01.1999
  Link
  12 1045/05.10.2005 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților
  Monitorul Oficial 135-138/1128, 14.10.2005
  Link